Każda firma posiadająca więcej niż jeden komputer powinna posiadać sieć lokalną.

Oferujemy Państwu usługi związane z instalacją sprzętu, oprogramowania oraz administrowaniem sieci lokalnej. Projektujemy i wykonujemy komputerowe sieci LAN i WLAN, indywidualnie na potrzeby danej firmy.

TEST-SYSTEM jest projektantem i wykonawcę sieci lokalnych (LAN) pracujących w standardzie, FastEthernet, oraz Giga Ethernet. W projektach uwzględniamy oprogramowanie do zarządzania sieciami komputerowymi. W szczególnie odpowiedzialnych instalacjach stosujemy rozwiązaniazawierające mechanizmy strukturalnej niezawodnościumożliwiająceautomatyczną rekonfigurację sieci w celu minimalizacji skutków ewentualnych awarii.

TEST oferuje projekty systemów sieciowych, obejmujące:

  • strukturę logiczną sieci komputerowych i dobór urządzeń
  • okablowanie strukturalne zintegrowanych połączeń komputerowych i telefonicznych
  • instalacje energetyczne wraz z rozdzielniami
  • systemy archiwizacji danych